• wasnae
 • smacznazupka
 • EllaElla
 • lubiemisiowezelki
 • friendstraveluk
 • h0stka
 • doa
 • hvarf
 • Wascon
 • kran
 • ilikeapricotpie
 • soay
 • tirita
 • Gruffudd
 • korona
 • dusielecc
 • crazyassshit
 • ottopilotto
 • lois-lane
 • aneczqua
 • athlin
 • fullofcolors
 • gug
 • zebrastojacanatylnychnogachwlesie
 • crimsonghost
 • euphrasia
 • antonim
 • geena
 • moppie
 • scorpix
 • earter
 • vouslelune
 • gosiamm
 • filology
 • mahnamahna
 • savor
 • sewingstuff
 • kostkarubika
 • spater
 • urszullla
 • aggape
 • lukii
 • slowchetach
 • mailotrump
 • cloouds
 • animeacid
 • letsdoitnow
 • szynka
 • julle
 • kazikova
 • kudlaty
 • 92feliks
 • bardzodobrarada
 • czeczotka
 • cukrowa
 • tinkerbelljar
 • majamil
 • maciusia
 • 21gramow
 • bakteria
 • raggio-di-sole
 • machiavelist
 • charlotte-ka
 • badthings
 • kwiatkowa
 • soundofsilence
 • jankosz
 • sniegowy
 • el-kaktus
 • pipi
 • thealex
 • xmartina
 • bohdan17x
 • chcialambyc
 • seeyousoon
 • wybuchmuzgu
 • biauek
 • kurenaisuiren
 • cassiopeia89
 • veryhardtime
 • nicciekawego
 • ZamazanaKartka
 • rudafoka
 • lafavele
 • unfolded
 • fruneman
 • YogSothoth
 • DZG
 • emptywardrobe
 • janieistnieje
 • MySadStory
 • PawelS
 • veryrude
 • granatowy
 • nastya
 • brzoza
 • brystol
 • pierdolony
 • wwannie
 • onelovepls
 • nobodyc
 • mariaxawaria
 • hydeaway
 • ffina
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2948 d159 390
pizga złem
Reposted fromkitana kitana viastrzepy strzepy
Są w twoim życiu takie lęki, których nie możesz sobie oszczędzić ani ty, ani żaden człowiek na Ziemi. Lęki tak głęboko zakorzenione, że nie ma w twojej duszy miejsca, w którym możesz się ukryć, nie ma sposobu, by im uciec. Chwytają cię, biorą w posiadanie, wyciskają z ciebie życie, dopóki nie budzisz się w nocy zlany potem, cały we łzach i boisz się dotknąć ziemi pod sobą, bo wciąż się czujesz, jakbyś spadał, i spadał. Niekończący się upadek. Dopóki nie przerwie go boleśnie twarda powierzchnia.
— Katy Evans
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
8834 b2ff 390
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapotatos potatos
1921 3cb1 390
Reposted fromkrzysk krzysk viakobiety kobiety
8594 c2e9 390
Reposted fromyikes yikes viataki1 taki1
7202 e279 390
Reposted fromSanthe Santhe viataki1 taki1
9208 9937 390
Reposted fromfungi fungi viakelu kelu
Reposted fromloucyfer loucyfer
Reposted fromFlau Flau
Reposted fromFlau Flau
8428 befa 390
Reposted fromtojika4 tojika4 vialujek lujek
8388 0869 390
Reposted fromerq erq vialujek lujek
8376 0e8c 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialujek lujek
8128 a701 390
Nie ten plecak
Reposted fromdobry dobry viazelbekon zelbekon
5892 3caa 390
Reposted fromppiotrus ppiotrus viapl pl
Agreed. Also: that's why the idea of "hiding oneself behind a mask" is quite fucking stupid. Dude, there is no ultimate "real" self under some set of behaviours. Its perfectly normal to act differently in different types of interactions.
6583 b192 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 viamaffcin maffcin
Reposted frombluuu bluuu viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl